ફોન આગામી ફોન ملاحظة 9 કરતા પણ સાઈઝમાં મોટો છે. سامسونج A70 استعراض Unboxing في الغوجاراتية - فيديو

ظهر هذا الفيديو لأول مرة https://www.youtube.com/watch?v=qHpi6rxqmvg